Vytvorenie webstránky ZBAVSASEFA.sk, Finportal

Vytvorenie webstránky ZBAVSASEFA.sk, Finportal

Finportal, a.s. je servisná spoločnosť pre nezávislých obchodníkov a obchodné skupiny, ktorá reaguje na aktuálne potreby trhu v oblasti finančného sprostredkovania.

Cieľom spoločnosti je prevziať zodpovednosť za všetky vedľajšie aktivity obchodných partnerov, aby sa mohli sústrediť výlučne na svoju prácu. Princíp fungovania broker poolu zabezpečuje zmluvným partnerom neporovnateľne lepšie obchodné podmienky s garanciou kvality poskytovaných služieb pre klienta.

Realizácia

Ľudia na Slovensku majú rôzne fixné idey. V oblasti sprostredkovania poistenia a finančných služieb sa často stáva, že finanční poradcovia sú v rámci štruktúr MLM nedostatočne oceňovaní. V niektorých spoločnostiach dokonca môže byť úspech vytesňovaný – a to tak, že časť poistného kmeňa je posunutá v rámci štruktúry.

V rámci architektúry webu sme sa preto snažili zvýrazniť, že Finportal je skutočnou príležitosťou na to, aby ste sa v prípade, ak sa pohybujete vo financiách zbavili idey, že budete súčasťou MLM. Finportal funguje ako BROOKER POOL, znamená to, že každý jeden spolupracovník je partnerom spoločnosti. Finportal zabezpečuje servis. Štruktúru MLM tu nenájdete.

Vytvorenie webstránky ZBAVSASEFA.sk, Finportal

Info

V prípade, že sa budete potrebovať zorientovať na finančnom trhu (poistky, úvery, životné poistenie,sporenie, investície, leasing, podnikové úvery…) a získať dobrú spoluprácu pre svoje zámery, odporúčame kontaktovať niektorého zo spolupracovníkov spoločnosti Finportal. Alebo, ak ste zamestnaná/ý v oblasti financií a uvažujete nad vlastnou firmou a kariérou, kde nebudete mať šéfa, dohodnite si stretnutie – napríklad prostredníctvom kontaktného formulára. Komunikácia a celý proces je diskrétny.

Info

Webová stránka ZBAVSASEFA.sk slúži ako prvý kontakt s potencionálnymi spolupracovníkmi – finančnými sprostredkovateľmi. Potrebovali sme, aby bola responzívna, mala jasnú štruktúru a slúžila ako vstupná brána, ktorá motivuje návštevníkov dozvedieť sa viac o možnostiach spolupráce s našou spoločnosťou. Tvorba webu s JUICY prebiehala plynulo a vždy s veľkou ochotou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu :)

Martina FarkašováFinportal, a.s.