Právnická kancelária IUS AEGIS

Zadanie

Právnická kancelária IUS AEGIS má dlhoročnú tradíciu a potrebovala aktualizovať svoju online prezentáciu. Požiadala nás o spracovanie novej  modernej web stránky a tiež o úpravu a prípravu časti obsahu. Pôvodná webová stránka neponúkala vizuálnu prezentáciu, ktorá je očakávaná v roku 2018. Web bol neresponzívny a nedával ani možnosť administrácie pre pracovníkov zadávateľa. Z tohto dôvodu sme siahli po riešení, ktoré je praktické pre klientov spoločnosti, ale aj pre obsluhu a spravovanie obsahu na druhej strane.

Realizácia

Okrem dizajnu a logickej štruktúry stránky sme klientovi upravili i texty. Služby sme rozdelili do jednotlivých portfólií, aby sme mohli nastaviť SEO a kľúčové slová čo najvhodnejšie tak, ako nám ukázala analýza.

Právnická kancelária IUS AEGIS ponúka široké portfólio služieb. V budúcnosti chce klientov informovať o novinkách aj prostredníctvom newslettru. Preto sme zaradili do novej štruktúry webu aj Blog, ktorý obsahuje články. Postupne budú pribúdať a klienti si ich po vyžiadaní nájdu priamo v maile.

Pôvodný web spoločnosti bol neresponzívny. Nová prezentácia právnickej kancelárie sa zobrazuje korektne na všetkých typoch zariadení. Je spracovaná v dvoch jazykových mutáciách s ohľadom na jasné členenie.

Jedinečnosť webu je podčiarknutá nápaditým stylingom členov tímu, ktorý sme dosiahli použitím doplnkov. Vystihuje ho jednotnosť, ale vďaka použitým variáciám doplnkov styling nie je nudný. Viac na blogu.

Jazyky sa prepínajú v konkrétnych sekciách, alebo článkoch. Používateľ webu sa preto dostane na konkrétnu navštívenú stránku a vyhne sa návratu na úvod webu a opätovné hľadanie konkrétnej podstránky, či článku na frontpage. Tento spôsob budovania viacjazyčných stránok sa nám ukázal už v minulosti ako jeden z najlepších. Dáva možnosť ľahkej orientácie a je otvorený aj pre prípadné iné jazykové verzie stránky do budúcnosti.

Info

Som nesmierne rada, že som mala príležitosť pracovať na tak zaujímavom projekte. Najviac ma teší, že sme mohli zrealizovať i inšpiratívne foto celého tímu. Dáva webu osobitý výraz. Viac v BLOGU.

Martina ValachováManaging partner, JUICY