Melódie Šťastia

Charitatívny koncert, ktorý podporuje už desiaty rok talentované deti z detských domovov na východnom Slovensku potreboval novú webovú prezentáciu. Spracovali sme plne responzívnu webovú stránku, ktorá sa pozrela i do minulosti projektu.

Štruktúra webu je logická a prináša informácie z aktuálneho diania, ďalej sekciu mentorov, ktorí pomáhajú deťom celoročne s prípravou. V blogu sa nachádzajú príspevky z minulosti a je pripravený prinášať aktuality z príprav a z konania koncertu. www.melodiestastia.sk

„Projekt Melódie šťastia, ktorý realizujeme už desať rokov potreboval plnohodnotnú webovú prezentáciu. Rozhodli sme sa osloviť JUICY. Okrem moderného dizajnu webovej stránky spracovali aj všetky texty a pomohli s nákupom vybraných médií. Nová webová stránka je vnímaná veľmi pozitívne a veríme, že i vďaka nej získame ďalších partnerov, ktorí podporia deti z detských domovo

Projektový tím