MEDI ADOS

O KLIENTOVI

Spoločnosť MEDI ADOS je nová agentúra, ktorá začne poskytovať svoje služby v lete 2017. Aby mohla správne naštartovať svoje služby, oslovila nás so zadaním spracovania základného štartovacieho balíka. Išlo o základnú vizuálnu prezentáciu v online, logo a základné tlačové materiály.

ZADANIE

V základnom zadaní spoločnosti sa nachádzala požiadavka na vytvorenie modernej a prehľadnej webovej stránky, na ktorej si klienti nájdu všetky informácie o domácom ošetrovaní. Stránka má tiež ponúkať informácie a aktuality, ktoré prináša legislatíva, ale i nové trendy a technológie. Klientovi veľmi záležalo i na nadstavení štruktúry kľúčových slov a fráz, keďže na úvod podnikania nemôže investovať do reklamy finančné prostriedky. Okrem loga sa v zadaní nachádzal i mailový podpis, hlavičkový papier, vizitky a pečiatka spoločnosti.

REALIZÁCIA

Webová stránka je spracovaná vo wordpress s veľmi príjemnou a praktickou možnosťou administrácie. Je plne responzívna a ponúka klientom spoločnosti veľmi ľahkú orientáciu v informáciách o službách. Stránka obsahuje formuláre, na základe ktorých sa klient bez potreby telefonovania či mailovania môže okamžite spojiť s dispečingom a požiadať o termín konzultácie, alebo návštevy.

Logo spoločnosti bolo vytvorené na základe zadania. Malo ísť o prienik služieb a potrieb klienta a ošetrovateľskej agentúry. Tento prienik vyjadrujú farebne odlíšené plné kruhy, ktoré sa prekrývajú.

Agentúra MEDI ADOS poskytuje svoje služby v oblasti Bratislavy a okolia. Budeme nesmierne radi, ak v prípade, že to budete potrebovať, oslovíte profesionálov MEDI ADOS. www.mediados.sk

U klientov, ktorí prídu z nemocnice a rodinní príslušníci potrebujú poradiť s ich ošetrovaním, je veľmi dôležitý čas reakcie tímu domácej ošetrovateľskej spoločnosti. Tiež je dôležité, aby si klient správne pripravil potrebnú dokumentáciu a doklady, aby konzultácia a návšteva prebehli čo najrýchlejšie a splnili potrebný účel. Klient spoločnosti na stránke nájde všetky informácie i poučenie na jednom mieste.

Renata OríšekKonateľka MEDI ADOS, s.r.o.