LOGO A VIZUÁLNA PREZENTÁCIA SLOVENSKÉ KORENE

Vytvorenie loga a vizuálnej prezentácie koncertu Melódie šťastia s podtitulom Slovenské korene

Už po 11 krát sa na Východnom Slovensku uskutoční koncert Melódie šťastia, ktorý pomáha deťom z detských domovov rásť, učiť sa nové veci a zároveň i prispieva na ich ďalšiu činnosť. Pre ročník 2018 bola režisérom koncertu a realizačným tímom stanovená téma Slovenské korene.

Info

Je nám cťou, že sa môžeme podieľať na príprave podkladov pre koncert detí, ktoré nemali v živote šťastie na vlastnú rodinu. Pre niektoré z nich môže byť takáto súťaž a koncert odrazovým mostíkom do budúcnosti.

Martina Valachová