JASNA DESIGN

Jasna Design je kreatívne štúdio, ktoré sa postupom času so svojimi službami a kvalitou radí k jedným z najvychytenejších na Slovensku. Na začiatku bola myšlienka využiť neuveriteľne tvorivý potenciál Jasny Opavskej a predstaviť ju verejnosti.

ZADANIE
Logo a názov spoločnosti vychádza z krstného mena dizajnérky. Meno je netradičné, pretože Jasna je cudzinka. Jej meno bolo i východiskom pre názov webstránky. Keďže doména jasna.sk bola obsadená, rozmýšľali sme nad príponou, alebo prívlastkom tak, aby názov nebol pridlhý a zároveň, aby bol ľahko zapamätateľný. Vyšla z toho doména jasnakrasna.sk. Ľudia si doménu ľahko zapamätajú, rýmuje sa. Tiež slovo krásna evokuje predstavivosť. Interiéry, ktoré Jasna realizuje totiž krásne sú.

Naše prvé kroky viedli do časopisu o bývaní. Presvedčili sme šéfredaktora, že máme pre nich skvelý materiál. Uveril a prišli. Tak vznikli prvé články. V oblasti PR tri články v jednom titule veľa neznamenajú. Napriek tomu, a vďaka nim, prišli prvé zadania od klientov. Popri práci vznikala webová prezentácia a spolupráca s ďalšími médiami.

Jasna D
jasna5

Po polroku aktívnej práce a zmyslu pre PR prišli prvé Telerána, relácie v STV, týždenník Slovenka s pravidelnou rubrikou o bývaní, časopis Môj Dom, Pekné Bývanie. Pribudol i týždenník Trend vo svojej elektronickej podobe.

jasna1
jasna3
jasna2
jasna4

Predať dizajn? Najlepšia cesta je predať inšpirácie cez vizualitu a konkrétne realizácie. Takto nastavila myšlienku budovania značky Martina.

Jasna OpavskáInteriérová dizajnérka