Plánovanie a nákup médií

Ponúkame služby Plánovanie a nákup médií

Pre klientov zabezpečujeme plánovanie a nákup médií –  email marketing, marketing na sociálnych sieťach a PPC reklamu. Kolega, ktorý je členom nášho tímu okrem iného vedie školenia v oblasti email marketingu, SEO a PPC reklamy.
V rámci online marketingu navrhneme a spracujeme obsahovo pútavú prezentácia spoločnosti, webstránku. Už pri jej koncipovaní berieme ohľad na SEO. Je to jeden z prvých predpokladov, aby vás klienti na internete našli. Ide najmä o prípady, keď neplánujete, alebo odkladáte platený spôsob reklamy (google adwords), či reklamu na sociálnych sieťach.

Naši klienti, ktorí nám zverili email marketing, používajú zväčša nami odporúčaný systém od švajčiarskej spoločnosti APSIS, ktorý je kvalitným a dostupným riešením pre stredné a veľké spoločnosti.

Klasické médiá ( print, rozhlas, televízia ) plánujeme a nakupujeme podľa typu produktu, rozpočtu a očakávaného výsledku.

Potrebujete online marketing, alebo nákup klasickej kampane? Kontaktujte nás!