Naše Práce

Inštitút Trvalého Rozvoja 40+

Inštitút Trvalého Rozvoja 40 plus je formujúce sa občianske združenie. V zadaní bolo logo, základná vizuálna prezentácia a spracovanie textov a webovej stránky. Neskôr je v online plánované vybudovanie portálu.
View More
Webstránka pre ATRIP - www.meliskova.sk
Webstránka a dizajn manuál AUTO DS_TOYOTA
Vytvorenie webstránky ZBAVSASEFA.sk, Finportal

Vytvorenie webstránky ZBAVSASEFA.sk, Finportal

V rámci architektúry webu sme sa snažili zvýrazniť, že Finportal je skutočnou príležitosťou na to, aby ste sa v prípade, ak sa pohybujete vo financiách zbavili idey, že budete súčasťou MLM. Finportal funguje ako BROOKER POOL, znamená to, že každý jeden spolupracovník je partnerom spoločnosti. Finportal zabezpečuje servis. Štruktúru MLM tu nenájdete.
View More
LOGO A VIZUÁLNA PREZENTÁCIA SLOVENSKÉ KORENE

LOGO A VIZUÁLNA PREZENTÁCIA SLOVENSKÉ KORENE

Už po 11 krát sa na Východnom Slovensku uskutoční koncert Melódie šťastia, ktorý pomáha deťom z detských domovov rásť, učiť sa nové veci a zároveň i prispieva na ich ďalšiu činnosť. Pre ročník 2018 bola režisérom koncertu a realizačným tímom stanovená téma Slovenské korene.
View More
Web a content pre Dagmar Polievková - CAT kouč.

Web a content pre Dagmar Polievková – CAT kouč.

Dagmar mala na začiatku spolupráce funkčný iba FB a LinkedIn profil. K dispozícii mala fotografie a časť textov. Preto sme si sadli k obsahu a štruktúre webu a nastavili postup prác. Na webe pribudla i sekcia Blog, aby mohla Dagmar postupne dopĺňať i obsah pre klientov a zároveň bojovať o dobré priečky v googli.
View More
Web, content, SEO, produkcia pre www.osobnystylista.sk

JÁN KUCEJ, osobný stylista

Ján Kucej je v prvom rade príjemný človek. Má výbornú komunikáciu. Ženám rozumie, pretože ako sám hovorí, od detstva bol nimi obklopený. Vyrastal spolu s troma sestrami, takže o tréning v komunikácii so ženami mal postarané:) Keďže sa rozhodol, že sa chce činnosti módneho poradcu venovať na plný úväzok, potreboval dať o sebe vedieť. Od začiatku sme si sadli a boli sme presvedčení, že naše spoločné dielo sa musí podariť.
View More
Vytvorenie webstránky pre PREKLADY BEZ HRANÍC

PREKLADY BEZ HRANÍC

Spoločnosť PREKLADY BEZ HRANÍC rozširuje svoje služby a pôvodná webová stránka už nevyhovovala dizajnom a obsahom. Dostali sme zadanie - Vytvorenie webstránky pre PREKLADY BEZ HRANÍC. Pribudnú ešte 2 jazykové mutácie.
View More
ŠKP Modrí Draci Košice - Juicy

ŠKP Modrí Draci Košice

ŠKP Modrí Draci Košice - Staré mesto je klub, ktorý sa venuje rôznym športom. Pre vodné pólo potreboval klub novú webovú prezentáciu spracovanú v dobre spolupracujúcom CMS systéme.
View More

Právnická kancelária IUS AEGIS

Právnická kancelária IUS AEGIS má dlhoročnú tradíciu a potrebovala aktualizovať svoju online prezentáciu. Požiadala nás o spracovanie novej modernej web stránky a tiež o úpravu a prípravu časti obsahu. Pôvodná webová stránka neponúkala vizuálnu prezentáciu, ktorá je očakávaná v roku 2018.
View More
TimeOut Restaurant and Cafe s novou online prezentáciou od JUICY.sk

TimeOut Restaurant and Cafe

Spoločnosť TimeOut Restaurant&Cafe potrebovala novú modernú webstránku a tiež úpravu vizuálnej komunikácie denného menu pre newsletter a sociálne siete. Pôvodná webová stránka neponúkala vizuálnu prezentáciu, ktorá je očakávaná v roku 2018. Web bol miestami neresponzívny a nedával ani možnosť administrácie pre pracovníkov zadávateľa.
View More

LIMOUSINE ROYAL – Landing page

V zadaní bola zrozumiteľná landing page, ktorá klientovi popíše službu a umožní mu priamo reagovať dopytom prostredníctvom formuláru, prípadne priameho objednania cez mail, či telefonát.
View More

Inšpirujúci kouč, andreatravanickova.com

Andrea Trávničková je neuveriteľne schopný a hĺbavý človek. A veľmi dobrý komunikátor. Potrebovala spracovať novú, plne responzívnu webovú stránku, ktorá poskytne jej klientom priestor na dobre štrukturované informácie o službách a projektoch, na ktorých Andrea pracuje.
View More

ELESKO

Značka pôsobí na Slovenskom trhu niekoľko rokov. Okrem toho, že pod značkou ELESKO pestuje hrozno a vyrába víno, distribuuje i delikatesy z diviny. Pod rovnakou značkou pôsobí v Modre i reštaurácia.
View More

Park Film Fest Trenčianske Teplice

Pripravujeme portál - novú vizuálnu prezentáciu festivalu Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach v dvoch jazykových mutáciách, ktorá bude prinášať informácie z minulosti, ale aj aktuality a informácie o ďalších pripravovaných ročníkoch.
View More

MEDI ADOS

Spoločnosť MEDI ADOS je nová agentúra, ktorá začala poskytovať svoje služby v lete 2017. Aby mohla správne naštartovať svoje služby, oslovila nás so zadaním spracovania základného štartovacieho balíka. Išlo o vizuálnu prezentáciu v online, logo a základné tlačové materiály.
View More

JASNA DESIGN

Jasna Design je kreatívne štúdio, ktoré sa postupom času so svojimi službami a kvalitou radí k jedným z najvychytenejších na Slovensku. Na začiatku bola myšlienka, využiť neuveriteľne tvorivý potenciál Jasny Opavskej a predstaviť ju verejnosti. Toto zadanie bolo zároveň z inej misy. Do budovania značky sme išli spoločne.
View More
Zmena zákona a ako urobiť vhodnú kampaň, aby sa zmena podarila

Kampane pre OZ Chráňme naše deti

OZ Chráňme naše deti/ Projekt Vymeňme čiapky za prilby a Cestujte s deťmi bezpečne. Občianske združenie sa venuje informačným kampaniam, ktoré sú zamerané na ochranu zdravia a života detí. Prvým projektom bola kampaň, ktorá smerovala k zmene legislatívy.
View More

Melódie Šťastia

Charitatívny koncert, ktorý podporuje už desiaty rok talentované deti z detských domovov na východnom Slovensku potreboval novú webovú prezentáciu.
View More

ROYAL CAR WASH

V začiatkoch na propagáciu a osvetu poslúžila sociálna sieť ( FB, UTUBE a INSTA ). Vďaka tomu firma dosiahla pravidelnú klientelu a neskôr rozšírila služby o detailing. Po roku prišla požiadavka na vytvorenie plne responzívnej web stránky so zapracovaním kľúčových slov a SEO.
View More
Tvorba webstránky pre galériu a múzeum v Bratislave a Modre

ZOYA MUSEUM

ZOYA Museum&ZOYA Gallery sú dva výstavné priestory, ktoré majú spoločného majiteľa. Každý z priestorov je však úplne iný. Dostali sme úlohu na spracovanie plne responzívnej webovej stránky, ktorá ponúkne milovníkom umenia ľahkú orientáciu v aktuálnych výstavách, ale i v archíve.
View More