Naše Práce

LOGO A VIZUÁLNA PREZENTÁCIA SLOVENSKÉ KORENE

LOGO A VIZUÁLNA PREZENTÁCIA SLOVENSKÉ KORENE

Už po 11 krát sa na Východnom Slovensku uskutoční koncert Melódie šťastia, ktorý pomáha deťom z detských domovov rásť, učiť sa nové veci a zároveň i prispieva na ich ďalšiu činnosť. Pre ročník 2018 bola režisérom koncertu a realizačným tímom stanovená téma Slovenské korene.
View More
Web a content pre Dagmar Polievková - CAT kouč.

Web a content pre Dagmar Polievková – CAT kouč.

Dagmar mala na začiatku spolupráce funkčný iba FB a LinkedIn profil. K dispozícii mala fotografie a časť textov. Preto sme si sadli k obsahu a štruktúre webu a nastavili postup prác. Na webe pribudla i sekcia Blog, aby mohla Dagmar postupne dopĺňať i obsah pre klientov a zároveň bojovať o dobré priečky v googli.
View More
Web, content, SEO, produkcia pre www.osobnystylista.sk

JÁN KUCEJ, osobný stylista

Ján Kucej je v prvom rade príjemný človek. Má výbornú komunikáciu. Ženám rozumie, pretože ako sám hovorí, od detstva bol nimi obklopený. Vyrastal spolu s troma sestrami, takže o tréning v komunikácii so ženami mal postarané:) Keďže sa rozhodol, že sa chce činnosti módneho poradcu venovať na plný úväzok, potreboval dať o sebe vedieť. Od začiatku sme si sadli a boli sme presvedčení, že naše spoločné dielo sa musí podariť.
View More
Vytvorenie webstránky pre PREKLADY BEZ HRANÍC

PREKLADY BEZ HRANÍC

Spoločnosť PREKLADY BEZ HRANÍC rozširuje svoje služby a pôvodná webová stránka už nevyhovovala dizajnom a obsahom. Dostali sme zadanie - Vytvorenie webstránky pre PREKLADY BEZ HRANÍC. Pribudnú ešte 2 jazykové mutácie.
View More
ŠKP Modrí Draci Košice - Juicy

ŠKP Modrí Draci Košice

ŠKP Modrí Draci Košice - Staré mesto je klub, ktorý sa venuje rôznym športom. Pre vodné pólo potreboval klub novú webovú prezentáciu spracovanú v dobre spolupracujúcom CMS systéme.
View More

Právnická kancelária IUS AEGIS

Právnická kancelária IUS AEGIS má dlhoročnú tradíciu a potrebovala aktualizovať svoju online prezentáciu. Požiadala nás o spracovanie novej modernej web stránky a tiež o úpravu a prípravu časti obsahu. Pôvodná webová stránka neponúkala vizuálnu prezentáciu, ktorá je očakávaná v roku 2018.
View More
TimeOut Restaurant and Cafe s novou online prezentáciou od JUICY.sk

TimeOut Restaurant and Cafe

Spoločnosť TimeOut Restaurant&Cafe potrebovala novú modernú webstránku a tiež úpravu vizuálnej komunikácie denného menu pre newsletter a sociálne siete. Pôvodná webová stránka neponúkala vizuálnu prezentáciu, ktorá je očakávaná v roku 2018. Web bol miestami neresponzívny a nedával ani možnosť administrácie pre pracovníkov zadávateľa.
View More

LIMOUSINE ROYAL – Landing page

V zadaní bola zrozumiteľná landing page, ktorá klientovi popíše službu a umožní mu priamo reagovať dopytom prostredníctvom formuláru, prípadne priameho objednania cez mail, či telefonát.
View More

Inšpirujúci kouč, andreatravanickova.com

Andrea Trávničková je neuveriteľne schopný a hĺbavý človek. A veľmi dobrý komunikátor. Potrebovala spracovať novú, plne responzívnu webovú stránku, ktorá poskytne jej klientom priestor na dobre štrukturované informácie o službách a projektoch, na ktorých Andrea pracuje.
View More

ELESKO

Značka pôsobí na Slovenskom trhu niekoľko rokov. Okrem toho, že pod značkou ELESKO pestuje hrozno a vyrába víno, distribuuje i delikatesy z diviny. Pod rovnakou značkou pôsobí v Modre i reštaurácia.
View More

Inštitút Trvalého Rozvoja 40+

Inštitút Trvalého Rozvoja 40 plus je formujúce sa občianske združenie. V zadaní bolo logo, základná vizuálna prezentácia a spracovanie textov a webovej stránky. Neskôr je v online plánované vybudovanie portálu.
View More

Park Film Fest Trenčianske Teplice

Pripravujeme portál - novú vizuálnu prezentáciu festivalu Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach v dvoch jazykových mutáciách, ktorá bude prinášať informácie z minulosti, ale aj aktuality a informácie o ďalších pripravovaných ročníkoch.
View More

MEDI ADOS

Spoločnosť MEDI ADOS je nová agentúra, ktorá začala poskytovať svoje služby v lete 2017. Aby mohla správne naštartovať svoje služby, oslovila nás so zadaním spracovania základného štartovacieho balíka. Išlo o vizuálnu prezentáciu v online, logo a základné tlačové materiály.
View More

JASNA DESIGN

Jasna Design je kreatívne štúdio, ktoré sa postupom času so svojimi službami a kvalitou radí k jedným z najvychytenejších na Slovensku. Na začiatku bola myšlienka, využiť neuveriteľne tvorivý potenciál Jasny Opavskej a predstaviť ju verejnosti. Toto zadanie bolo zároveň z inej misy. Do budovania značky sme išli spoločne.
View More
Zmena zákona a ako urobiť vhodnú kampaň, aby sa zmena podarila

Kampane pre OZ Chráňme naše deti

OZ Chráňme naše deti/ Projekt Vymeňme čiapky za prilby a Cestujte s deťmi bezpečne. Občianske združenie sa venuje informačným kampaniam, ktoré sú zamerané na ochranu zdravia a života detí. Prvým projektom bola kampaň, ktorá smerovala k zmene legislatívy.
View More

Melódie Šťastia

Charitatívny koncert, ktorý podporuje už desiaty rok talentované deti z detských domovov na východnom Slovensku potreboval novú webovú prezentáciu.
View More

ROYAL CAR WASH

V začiatkoch na propagáciu a osvetu poslúžila sociálna sieť ( FB, UTUBE a INSTA ). Vďaka tomu firma dosiahla pravidelnú klientelu a neskôr rozšírila služby o detailing. Po roku prišla požiadavka na vytvorenie plne responzívnej web stránky so zapracovaním kľúčových slov a SEO.
View More
Tvorba webstránky pre galériu a múzeum v Bratislave a Modre

ZOYA MUSEUM

ZOYA Museum&ZOYA Gallery sú dva výstavné priestory, ktoré majú spoločného majiteľa. Každý z priestorov je však úplne iný. Dostali sme úlohu na spracovanie plne responzívnej webovej stránky, ktorá ponúkne milovníkom umenia ľahkú orientáciu v aktuálnych výstavách, ale i v archíve.
View More