Krátke inštruktážne videá na sociálne siete pre klienta Kancelária SK

Krátke inštruktážne videá na sociálne siete pre klienta Kancelária SK

Krátke inštruktážne videá na sociálne siete pre klienta Kancelária SK 1
Categories : Blog

Ako pritiahnuť pozornosť klientov na sociálnej sieti, keď vo vašom portfóliu máte klasické produkty pre B2B biznis, ktoré ponúka veľa ďalších konkurentov? Klientovi sme navrhli spracovať krátke autentické videá, ktoré niekedy aj s vtipom, prinášajú jasnú informáciu ku konkrétnemu produktu.

S našou spoluprácou sme začali v období pandémie a tomu sme prispôsobili aj komunikáciu. Sústredili sme sa na produkty, ktoré boli vyhľadávané na slovenskom internete. Postupne sme išli od dezinfekcie rúk, cez dezinfekciu priestorov a techniky až po „skartovanie“ KORONY.

Účelom bolo pritiahnuť pozornosť a samozrejme aj predať. Podarilo sa jedno aj druhé. Z manažéra sa napokon možno stane herec. Celkom mu to zachutilo!

www.uradujtesnami.sk

Ochrana klientov pred vstupom do predajne

Čistenie plôch na pracovisku

Dezinfekcia ovzdušia v priestoroch kancelárie a prevádzok

Bezpečnosť a ozonácia vzduchu v aute

Pokus o skartovanie KORONY

Krátke inštruktážne videá na sociálne siete sa ukázali ako dobrá cesta k publiku.

Ďalšie články